Home
Agenda
Lid worden
Foto's
Verslagen
Links
Sponsors
Filmpjes
Evenementen
Bestuur
Een verzoek van het bestuur: Ben je verhuist of heb je een ander mail adres geef het ons dan z.s.m. door !!

De Site is                                                 maal bezocht
Hosted by
Supreme HostingPowered by


Te koop/Gezocht
Reglement
B.C. De Stofwolk Nieuwkoop
B.C. de Stofwolk Nieuwkoop
Vind ons leuk op Facebook

UITNODIGING
 
voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
op vrijdag 17 maart 2017 om 20.00 uur
in het Clubhuis van de Landijsbaan te Nieuwkoop

AGENDA
1.        Opening door de voorzitter met een terugblik op het afgelopen jaar
2.        Ingekomen stukken
3.        Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 maart 2016
4.        Jaarstukken 2016 resultatenrekening
           Verslag kascommissie
           Goedkeuring resultatenrekening 2016
5.        Begroting 2017
6.        Vaststelling contributie 2017-2018.
7.        Verslagen commissies
8.        Benoeming Kascommissie
9.        Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Sjaak Timmer, Simon Verlooij, Peter van Eijk, Ad  Bergshoeff en Margriet Simmerman
(tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmelden tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij de penningmeester)

10.        Toerrit schema 2017
11.         Rondvraag
12.         Sluiting


Zaterdag 25 Maart Snertrit.
vertrek 10:30 uur vanaf het ijsclubgebouw.

We hopen dat jullie weer met zijn allen gezellig meerijden en een kopje soep mee  blijven eten !
 
 
p.s. Als je vergeten bent om de factuur van dit jaar te betalen, verzoeken wij je om dit alsnog z.s.m. aan ons over te maken!

----

De foto's van de oldtimerdag shoot zijn nu allemaal bewerkt.
Ze staan klaar om te bekijken op de website van de fotograaf
(op een afgesloten pagina)

De pagina is http://imageprovider.viewbook.com/inloggen

Het wachtwoord is Stofwolk2016